Voor alle duidelijkheid wijst Dulaire ten aanzien van de website www.dulaire.nl je op het volgende:

Eigendom van Dulaire

De website, Dulaire nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Dulaire. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dulaire. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door Dulaire met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Dulaire behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Dulaire, welke geen eigendom zijn van Dulaire, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Dulaire. Hoewel Dulaire uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.